Tokyo

Tokyo is de hoofdstad van Japan en een van de grootste steden ter wereld. Je kunt er weken vertoeven zonder twee keer dezelfde straat te zien.

5 weetjes over Tokyo

  1. Met ruim 37 miljoen inwoners is het gebied rond Tokyo de grootste metropool ter wereld, gevolgd door Jakarta in Indonesië met 35 miljoen inwoners en 30 miljoen inwoners in Delhi, India.
  2. Tokyo heet pas sinds 1868 Tokyo. Tot die tijd heette de stad Edo van waaruit het Tokugawa Shogunaat een militair bewind over Japan voerde.
  3. Shinjuku Station is het drukste treinstation ter wereld met zo’n 3,5 miljoen reizigers per dag. Van de 5 drukste treinstations liggen er 4 in de metropool.
  4. Een van de meest karakteristieke herkenningspunten in Tokyo is een kopie van de Eiffeltoren: Tokyo Tower.
  5. In Tokyo zijn meer Michelin-sterren restaurants dan waar dan ook ter wereld.

Tokyo of Tokio

Ja, hoe schrijf je de naam nou eigenlijk? De een schrijft Tokyo, de ander schrijft Tokio. Volgens de Nederlandse Taalunie wordt in de Nederlandse taal de voorkeur gegeven aan Tokio. Volgens het algemeen geaccepteerde systeem waarmee Japanse tekst in alfabet wordt geschreven is Tokyo de juiste spelling. Dit ligt ook het dichst bij de Japanse uitspraak van de naam. De Japanners spreken het uit als Too-kjoo, en niet als To-ki-o zoals wij dat in Nederland doen. Het zit dus als volgt:

  • Officiële naam: Tokyo
  • Nederlandse schrijfwijze: Tokio
  • Taalkundig goed: beiden
Over Japan: Tokyo

Geschiedenis

De naam Tokyo betekent letterlijk “Oostelijke Hoofdstad”, een naam die pas in 1868 aan de stad gegeven werd. Tot die tijd heette de stad Edo en was de hoofdstad van Japan officiëeel Kyoto. Dat was namelijk waar de keizer woonde. De keizer had echter geen controle over het land tussen 1602 en 1868. In die periode, aangeduid als Edo-periode of Tokugawa-periode, werd Japan bestuurd door het Tokugawa Shogunaat. Deze militaire bestuurders kwamen aan de macht toen zij een einde maakten aan onderlinge oorlogen tussen een aantal lokale landheren en daarmee Japan tot één land verenigden.

In 1868 kwam een einde aan de heerschappij van het Tokugawa Shogunaat en werd de macht van de keizer officiëel in ere hersteld. Ruim 250 jaar was Japan bestuurd vanuit Edo, waardoor de stad uitgegroeid was tot hét bestuurlijke centrum van het land. Kyoto was welliswaar nog officiëel de hoofdstad, maar het zou een ondoenlijke operatie zijn om de volledige bestuurlijke infrastructuur daarheen ter verhuizen. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om de keizer naar Edo te verhuizen en de stad tot hoofdstad te benoemen en de naam te veranderen naar Tokyo.

Edo was al een stad van formaat, maar mocht zich absoluut nog geen wereldstad noemen. Met de machstoverdracht van het shogunaat naar de keizer ging het politieke systeem op de schop en werden de landsgrenzen geopend. De industriële revolutie die in Europa en Amerika al een aantal jaar onderweg was, vond ook snel een weg naar Japan. In sneltreinvaart werden de nieuwst westerse technologieën geïmporteerd en daar waar samoerai in traditionele huizen woonden werden al snel moderne gebouwen en spoorlijnen aangelegd. Tokyo begon nu echt met groeien en in zo’n anderhalve eeuw werd het een wereldstad van aanzien.